submit


? आमच्या सर्व शब्दकोष आहेत द्विदिशात्मक, याचा अर्थ की आपण पाहू शकता शब्द दोन्ही भाषा एकाच वेळी. ? आमच्या सर्व शब्दकोष आहेत द्विदिशात्मक, याचा अर्थ की आपण पाहू शकता शब्द दोन्ही भाषा एकाच वेळी. हे वाक्य येतात बाह्य स्रोत आणि अचूक असू शकत नाही.

About